Skip to main content

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Takstmannen AS er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger. 

GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn og adresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Takstmannen AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Øverste leder har det formelle og overordnede ansvaret for at behandlingen (det vil si innsamling, lagring eller på annen måte håndtering) av personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

HVILKE OPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

I forbindelse med våre oppdrag vil vi samle inn følgende opplysninger som kan knyttes til deg:

  • Kontaktinformasjon: Fullt navn, e-postadresse, post- og bostedsadresse og telefonnummer.
  • Informasjon om din eiendom: Adresse, gnr., bnr., eventuelt snr./fnr., eierform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, verdivurdering, takst, prisantydning, forsidebilde av eiendom og tilstandsinformasjon.
  • Betalingsinformasjon: Informasjon om din bestilling, herunder informasjon som er nødvendig for at Takstmannen AS kan utføre, og prosessere betalingen for, tjenesten.

Informasjonen behandles for at vi skal kunne gjennomføre oppdraget du har bestilt. 

Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig for Takstmannen AS å også behandle andre kategorier av personopplysninger. For eksempel vil dette være tilfelle dersom du sender inn en klage til oss. Du kan når som helst ta kontakt med Takstmannen AS for å finne ut av hvilke personopplysninger vi har lagret om deg (se kontaktinformasjon nederst).

HVOR LENGE VI OPPBEVARER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet det ble samlet inn for (og fortsatt lagring ikke vil være i samsvar med personopplysningsloven) eller når fortsatt lagring ikke er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser (eksempelvis etter bokføringsloven).

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Utlevering til våre databehandlere

Det er flere selskaper som utfører behandling av personopplysninger for Takstmannen AS, og de er dermed våre databehandlere. Det er inngått egne databehandleravtaler mellom Takstmannen AS og våre databehandlere som regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

DigiSys AS er vår totalleverandør av virksomhetskritisk teknologiplattform, og har i denne forbindelse tilgang til personopplysninger på vegne av oss.

Norsk takst er leverandør av takseringsprogramvaren (E-tiq og Webtakst) som Norsk takst sitt datterselskap Verdi NTFS AS har ansvar for, og har i denne forbindelse tilgang til personopplysninger på vegne av oss.

Utlevering til våre samarbeidspartnere

Personopplysninger vi har om deg kan bli gjort tilgjengelig for andre selskaper tilknyttet Takstmannen AS, for eksempel Norsk takst, samt for de ovennevnte selskapene som etter databehandleravtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av våre digitale og administrative tjenester.

Datapunkter fra takstoppdrag, blant annet eiendoms- og tilstandsinformasjon, kan bli gjenstand for analyser og benyttet i tredjepartstjenester. Hensikten er å tilby forbrukere og profesjonelle bedre innsikt i eiendommers tekniske tilstand, forbedre kvaliteten på eiendomsdata gjennom analyse og statistikk, samt å estimere eiendomspriser. Navn og kontaktinformasjon vil ikke deles. Dersom du ikke ønsker at disse dataene deles kan du gi beskjed til <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.>. For mer informasjon kan du besøke www.norsktakst.no

Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

DINE RETTIGHETER

I forbindelse med vår behandling av personopplysninger har du en rekke rettigheter etter personvernlovgivningen. Du har rett til å kreve innsyn i og retting av dine personopplysninger. Du kan også ha rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du ha rett til sletting og begrensning av personopplysninger.

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger om deg kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, eller ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf.: 90 89 17 07

Takstmannen AS
Holterveien 2A
1448 Drøbak

Org nr 999 630 642