Skip to main content

Prisliste

Takstpriser Takstmannen AS AS 01.01.2024

TILSTANDSRAPPORT iht. ny lovforskrift og NS3600: 2018

Pris inkl. mva

ENEBOLIG/FRITIDSBOLIGER/REKKEHUS OG HALVPART TOMANNSBOLIG

*Våtrom og hulltaking kommer som tillegg.

 

Bolig opp til 100m² BRA.

kr      13 850

Bolig mellom 101 – 150 m² BRA.

kr      16 100

Bolig mellom 151 – 250 m² BRA.

kr      18 200

Bolig mellom 251 – 350 m² BRA.

kr      23 850

Bolig mellom 351 – 450 m² BRA.

kr      26 400

Bolig over 451 m² BRA                                     

Pris etter avtale

LEILIGHETER

*Inkl. 1 våtrom og hulltaking

Leilighet inntil 100m² BRA.

kr       10 550

Leilighet mellom 101 - 150m² BRA. 

kr       13 150

Leilighet mellom 151m² BRA - 250m² BRA. 

kr      14 800

Leilighet mellom 251m² BRA - 350m² BRA.

kr      17 050

Leilighet over 351m² BRA

Pris etter avtale

VÅTROMSTILLEGG OG HULLTAKING IHT. LOVSKRIFT OG NS3600: 2018

Våtrom. Pris pr. stk. (Våtrom defineres som bad og vaskerom)

kr        1 150

Hulltaking. Pris pr. stk. (utføres i tilliggende vegg mot våtsone/bad og i rom under terreng)

kr        1 150

TILLEGGSBYGNING/TILLEGGSKONSTRUKSJON

Tillegg ved krypkjeller

Kr         1 150

Tillegg ved uinnredet tilleggsbygninger (eks. garasjer/uthus/blind-/event. andre bygninger)

Enkel beskrivelse uten tilstandsgrad.

Kr        1 150

Tillegg ved innredet tilleggsbygninger (innredet anneks/uthus/ etc.)

Detaljert beskrivelse uten tilstandsgrad.

kr        4 500

Tilleggsbygninger/strandparsell/tomt/badehus som ikke er i tilknytning til eiendommen.

Enkel beskrivelse.

Kr       2 250

Tillegg ved loftsbod/kjellerbod

Enkel beskrivelse uten tilstandsgrad

kr            560

Tillegg loftsleiligheter/spesielt utformet areal.

kr        1 680

 

VERDITAKST

Pris inkl.mva

ENEBOLIG/REKKEHUS/DEL AV TOMANNSBOLIG/FRITIDSBOLIG.

Bolig opp til 150m² BRA

kr        7 350

Bolig mellom fra 151m² - 250m² BRA

kr        8 500

Bolig med størrelse fra 251m² - 400m² BRA

kr        10 200

Tillegg for boliger fra 401m²-600m² BRA.         Pris etter avtale over 600m² BRA

kr        2 250

LEILIGHETER

Leilighet over ett plan inntil 100m² BRA

kr        5 650

Leilighet over ett plan fra 100m² -150 m² BRA / leilighet over 2-plan inntil 150m² BRA

kr        6 800

Leilighet over ett/2 plan fra 151m² -250 m² BRA

Kr        8 100

FORHÅNDSTAKST – se priser for verditakst av leilighet/bolig.

TILLEGGSBYGNING/ ANDRE BYGNINGER

Tillegg ved garasje / carport / boder / uthus / fritidsbolig / lekestue/henting av nøkler. Pris pr stk.

kr          600

Tillegg ved badehus / strandparsell / innredet anneks

kr        1 150

Tilleggsbygninger/strandparsell/tomt/badehus som ikke er i tilknytning til eiendommen.

Enkel beskrivelse.

Kr       2 250

Verditakst badehus el. Enkel beskrivelse.

Kr      5 650

TOMT

Verditakst tomt. Enebolig / fritidsbolig. Vurdering av råtomtverdi ved festet eiendom.

Kr        6 500

NÆRING

Verditakst næringslokale / spesielle bygninger og/eller lignende. Pris pr. time / Pris på forespørsel

(Klikkavgift på kr. 385,- for generering av ny rapport kommer i tillegg.)

kr        1 975

SKADE/REKLAMASJONSRAPPORTER/BISTAND I RETTSAKER E.L.

Pris pr. time. Min. 2. timer.

(Klikkavgift (ved rapportskriving) på kr. 255,-  for generering av ny rapport og kjøregodtgjørelse iht. statens satser (km/bom/parkering) kommer i tillegg.)

kr        2 250

OVERTAKELSESBEFARING – BYGGEVURDERING – UTVIKLINGDEIENDOMMER

Pris pr. time. Min. 2. timer.

kr        1 975

ANDRE PRISER

Oppdatering av tilstandsrapport med ny befaring etter 12mnd. iht. NT sine retningslinjer

- Utføres iht. medgått tid.

*(Klikkavgift på kr. 250,- for generering av ny rapport kommer i tillegg.)                                                        Pris pr. time

Kr         1 975

Oppdatering av verditakst/forhåndtakst med ny befaring etter 12 mnd. iht. NT sine retningslinjer.

*(Klikkavgift på kr. 150,- for generering av ny rapport kommer i tillegg.)

kr        5 100

Oppdatering av verditakst bolig uten ny befaring. Ingen større endringer.

kr        3 400

Tillegg for vurdering av utviklings potensiale ved tomtetakst/verditakst/tilstandsrapport.

kr        2 250

Rådgivning/konsulentbistand. Pris pr. time. Min. 2 timer.

kr        1 975

Arealmåling av bolig. Fra kr.

kr        3 950

Innhenting av lovpålagte tegninger for kontroll av bygningssakkyndige.

kr        1 150

Flytting av inventar for inspeksjon (maks vekt for flytting 25kg) iht. medgått tid min kr. 1 975,-  

kr        1 975

Uavhengig Kontroll, Våtrom/Lufttetthet                                                                                     

Pris på forespørsel

TEGNINGER

Utarbeidelse av planskisse i 2D 1 plan takstmann utarbeider grovskisse med oppmåling på stedet

kr        1 100

Utarbeidelse av planskisse i 2D+ 3D 1 plan takstmann utarbeider grovskisse med oppmåling på stedet

kr        1 200

Utarbeidelse av planskisse 2D 1 plan basert på fremlagte tegninger

kr            550

Utarbeidelse av planskisse 2D+3D 1 plan basert på fremlagte tegninger

 kr           600

Generelle leveringsbetingelser - andre forhold:

 • Større boenheter/tomter og spesielle objekter faktureres etter medgått tidsforbruk eller fastpris etter avtale.
 • Eiendom med flere objekter er å anse som et spesielt objekt og faktureres etter avtale
 • Normal leveringstid er ca. 1 uke etter befaring eller etter avtale med takstmann.
 • De generelle oppdragsbetingelser har gyldighet etter kontrakt eller skriftlige tilbud. Oppdraget utføres for øvrig innenfor rammen av nevnte betingelser og ansvarsforhold.

Justering av priser foretas pr. 1. januar med utgangspunkt i konsumprisindeks for virksomhet med lønnskostnad som dominerende innsatsfaktor, avrundet. Alle tjenester faktureres med mva.

I avtaler med fast honorar eller øvre honorartak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for gjennomføring av oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.

 • Fakturering skjer fortløpende. Det bemerkes at oppdraget kan faktureres etter utsendelse av midlertidig utgave.
 • Rekvirenten bekrefter at det er informert om pris på tjenesten og aksepterer at faktura sendes pr. e-post i etterkant av endt oppdrag.
 • Faktura ettersendes pr. e-post med 10 dagers betalingsfrist. Etter forfall påløper purregebyr kr. 35,-
 • Ved avtale kan vi bestille/innhente info fra forretningsfører, kommunen e.l. Eventuelle utlegg vil faktureres oppdragsgiver.
 • For arbeid som faktureres iht. medgått tid, beregnes tiden fra/til kontoret.
 • Eventuelle parkeringsavgifter tilkommer.
 • Grunnet HMS vil ikke takstmannen gå opp på tak fra frittstående stiger som er høyere enn 6 meter. Frittstående kombistiger brukes ikke høyere enn 4 meter.
 • Takstmannen AS er ansvarsforsikret hos Gjensidige.

 

Ved avbestilling av oppdraget mindre enn 24 timer før befaring vil det påløpe et gebyr på kr. 1 975,- inkl. mva. Avbestilles oppdraget etter befaring vil det bli fakturert etter medgått tid.


Hverken hele eller deler av rapporten kan offentliggjøres uten takstmannens skiftelige tillatelse. Rapporten er konfidensiell vis a vis oppdragsgiver og hans rådgivere og skal kun brukes til formålet som beskrevet ovenfor. Vi tar derfor ikke ansvaret for om den benyttes av andre, enten det ligger innenfor oppdragsmandatet eller ikke.