Skip to main content

Vedlikeholdsrapporter

Vedlikeholdsrapporter

"Når er egentlig takene fra? Og dreneringen, er det gjort noe med den? Vinduene, er de skiftet? Hvordan ser det ut på innsiden av rørene våre?"

Det er ikke alltid lett å holde oversikt over alt det tekniske og bygningsmessige i et boligselskap, med utskiftninger av styrer, manglende dokumentasjon på utført vedlikehold og kanskje noe av det mest vanlige, man besitter ikke kompetansen til å vurdere bygningenes tekniske tilstand. For hvordan er egentlig tilstanden på bygningene i boligselskapet? Er bygningene blitt sett over i det siste? Er det noe som er ødelagt, eller noe som kanskje er råteskadet? Bør noe skiftes?

Vi i Takstmannen AS kan bistå deg i arbeidet med å kartlegge tilstanden på deres bygninger gjennom å utarbeide en vedlikeholdsrapport. Vi vurderer vedlikeholdsbehovet, og kommer med forslag til tiltak.

Vi tilbyr alt fra tilstandsrapporter til komplette vedlikeholdsplaner, og kan tilby veiledning ved byggeprosjekter, samt bistå dere med hjelp til planlegging og oppfølging underveis i prosessen.